Klikając „Akceptuję” zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Gdy cierpią zwierzęta,
cierpimy wszyscy

Potrzebujemy transformacji światowego systemu produkcji żywności i Twój głos się liczy!

Hodowla przemysłowa napędza okrucieństwo wobec zwierząt, głód i niedożywienie na globalnym południu, coraz wyższe występowanie otyłości, chorób wieńcowych i nowotworów na globalnej północy, antybiotykooporność, a nawet potencjalne przyszłe pandemie.

Mamy na to plan ratunkowy - dla zwierząt, dla ludzi i dla Ziemi!

Powiedz światowym przywódcom, aby doprowadzili do zawarcia Globalnego Porozumienia ONZ w sprawie żywności i rolnictwa, które zmieni przyszłość naszej żywności.

Podpisz petycję już teraz.

Kobieta z maseczką na twarzy

Mamy plan jak to ZAKOŃCZYĆ

Nasz nadmierny apetyt na białka zwierzęce - mięso, ryby, nabiał, jajka - prowadzi do wielkiego cierpienia miliardów zwierząt hodowlanych. Co więcej, niszczy środowisko, napędza kryzys klimatyczny i niszczy ludzkie zdrowie. Wszyscy słono płacimy za hodowlę przemysłową.

Otyłość, nowotwory i choroby serca 

Produkcja taniego mięsa pozwala ludziom z globalnej północy na przejadanie się nim, co powoduje wzrost występowania otyłości i chorób przewlekłych.

Niedożywienie i głód

Jednocześnie coraz więcej ziemi uprawnej wykorzystuje się do produkcji paszy, a nie upraw dla ludzi. Zwiększa to ryzyko głodu i niedożywienia dla mieszkańców globalnego południa.

Antybiotykooporność

Okrutne warunki na fermach przemysłowych prowadzą do nadużywania antybiotyków – maskuje się nimi prawdziwy wpływ takiej hodowli na zdrowie zwierząt. Dostają one około 70% wszystkich podawanych na świecie antybiotyków, często zapobiegawczo, gdy nie wykazują nawet objawów choroby. Przyczynia się to do powstawania antybiotykooporności, która według niektórych szacunków może spowodować śmierć nawet 10 mln ludzi do 2050 roku.

Śmiercionośne pandemie

Duże liczba zwierząt stłoczonych na małej przestrzeni tworzy idealne środowisko dla rozprzestrzeniania się chorób oraz ich mutowania. Nowe szczepy potrafią być niebezpieczne lub śmiertelne dla ludzi (np. odmiany grypy i koronawirusa).

Pobierz naszą broszurę i dowiedz się jak hodowla przemysłowa zwierząt wpływa na nasze zdrowie.

POBIERZ
Rolnik sypiący ziemię

Lepsza przyszłość jest możliwa

Nowy, lepszy system rolnictwa musi działać w zgodzie z naturą, dbać o regenerację środowiska, uczciwie wynagradzać rolników za swoją pracę oraz zapewniać wartościowe pożywienie dla wszystkich. Każdy może się przyczynić do wprowadzenia tej wizji w życie.

Budujemy światowy ruch składający się z obywatelek i obywateli, instytucji oraz progresywnych przedsiębiorstw. Razem wzywamy światowych liderów do bezzwłocznej transformacji systemu żywnościowego. Muszą zapewnić powszechny dostęp do jedzenia, które będzie wartościowe, przystępne cenowo oraz przyjazne planecie i zwierzętom.

Krowy na polu

Petycja adresowana do Światowych Przywódców:

Zachodzi pilna potrzeba przekształcenia naszego systemu żywnościowego. Jeżeli społeczność globalna ma osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, cele Porozumienia Paryskiego i cele Konwencji o Różnorodności Biologicznej, należy podjąć działania, aby zakończyć intensywną hodowlę przemysłową.

My, niżej podpisani, wzywamy Was do opracowania Globalnego Porozumienia w sprawie żywności i rolnictwa, które zostanie przyjęte następnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem musi być odejście od hodowli przemysłowej zwierząt, jak też:

 • przestawienie się na pozytywne dla natury systemy rolnictwa, które pomagają przywracać bioróżnorodność oraz zdrowie gleb, jak też utrzymać globalny wzrost temperatur poniżej 1,5˚C,
 • odwrócenie nadmiernej zależności od białka zwierzęcego w populacjach, które spożywają go duże ilości oraz wspieranie sprawiedliwego i stabilnego dostępu do odżywczego jedzenia,
 • zapewnienie sprawiedliwej transformacji na globalny system żywnościowy, który zapewni godziwe wynagrodzenie dla rolników oraz ochroni prawa ludności rdzennej, kobiet oraz społeczności szczególnie podatnych na zagrożenia,
 • osiągnięcie środowiska finansowo-regulacyjnego, które zapewni wyżej opisaną transformację,
 • zapewnienie wysokich standardów dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Organizacje wspierające wezwanie do Globalnego Porozumienia

 • logo World Animal Protection
 • logo Compassion in World Farming
 • logo Djurens Ratt
 • logo We Animals Media
 • logo Eurogroup for Animals
 • logo Sinergia Animal
 • logo The Humane League
 • logo Animals Aotearoa
 • logo Humane Education
 • logo FIAPO
 • logo Fórum Animal
 • logo World Animal Justice

Budujemy globalny ruch obywateli, organizacji i myślących przyszłościowo firm i wzywamy światowych przywódców do zmiany naszego systemu żywnościowego i zakończenia hodowli przemysłowej.

Czy dołączysz do nas?