Klikając „Akceptuję” zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

END.IT
STOP FABRYKOM ZWIERZĄT

Potrzebna jest nam transformacja światowego systemu produkcji żywności i Twój głos się liczy!

Istniejący globalny system produkcji żywności krzywdzi zwierzęta, rujnuje ludzkie zdrowie, napędza kryzys klimatyczny i zagraża przyszłości naszej planety. Jest rozwiązanie tego problemu, ale musimy działać. Szybko!

Podpisz petycję już teraz.

Powiedz światowym liderom, aby doprowadzili do zawarcia Globalnego Porozumienia w sprawie żywności i rolnictwa, które zostanie przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i które zmieni przyszłość naszej żywności.

Factory farming impact

Kres hodowli przemysłowej

Od zanieczyszczenia środowiska po kryzys klimatyczny i wymieranie dzikich gatunków. Od okrucieństwa wobec zwierząt po głód i niedożywienie ludzi. Przyjrzyj się dowolnemu globalnemu wyzwaniu, a zobaczysz, że u jego podstaw leży żywność i sposób jej produkcji.

W gospodarstwach prowadzących hodowlę przemysłową miliardy zwierząt są okrutnie więzione w klatkach lub hodowane tak, aby nienaturalnie szybko rosnąć, by zapewniać tym samym wysokie wskaźniki produkcji. 40% ziemi uprawnej na świecie wykorzystywane jest pod uprawy paszy, która służy do karmienia zwierząt zamiast ludzi. To wysokie zapotrzebowanie na paszę dla zwierząt prowadzi do wylesiania i utraty siedlisk dzikiej przyrody na ogromną skalę. Hodowla zwierząt jest znaczącym źródłem emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej oraz niezaprzeczalną przyczyną zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Jednak nadmierna zależność od spożywania białka zwierzęcego rośnie na całym świecie i tylko pogarsza kryzys klimatyczny.

Jeżeli światowi przywódcy będą dalej ignorować wpływ hodowli zwierząt na środowisko, cele klimatyczne wyznaczone w Porozumieniu Paryskim staną się niemożliwe do zrealizowania.

Musimy podjąć natychmiastowe działania, w przeciwnym razie intensywna hodowla zwierząt zagrozi naszemu przetrwaniu.

Nadejdzie kres hodowli przemysłowej – albo kres ludzkości.

Soil

Transformacja żywnościowa

Lepsza przyszłość jest możliwa i jest w naszym zasięgu. Ale, by uchronić nas przed upadkiem, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) musi poprzeć kluczowe działania na rzecz odejścia od hodowli przemysłowej i w jej miejsce stworzyć silny, odporny system żywnościowy, który będzie korzystny dla ludzi, zwierząt i ich dobrostanu oraz dla całej planety. Wszyscy możemy odegrać rolę w realizacji tej wizji.

Budujemy globalny ruch obywateli, organizacji i myślących przyszłościowo firm i wzywamy światowych przywódców do zmiany naszego systemu żywnościowego i zakończenia hodowli przemysłowej.

Cows in the field

Petycja adresowana do Światowych Przywódców:

Zachodzi pilna potrzeba przekształcenia naszego systemu żywnościowego. Jeżeli społeczność globalna ma osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, cele Porozumienia Paryskiego i cele Konwencji o Różnorodności Biologicznej, należy podjąć działania, aby zakończyć intensywną hodowlę przemysłową.

My, niżej podpisani, wzywamy Was do opracowania Globalnego Porozumienia w sprawie żywności i rolnictwa, które zostanie przyjęte następnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem musi być odejście od hodowli przemysłowej zwierząt, jak też:

 • przestawienie się na pozytywne dla natury systemy rolnictwa, które pomagają przywracać bioróżnorodność oraz zdrowie gleb, jak też utrzymać globalny wzrost temperatur poniżej 1,5˚C,
 • odwrócenie nadmiernej zależności od białka zwierzęcego w populacjach, które spożywają go duże ilości oraz wspieranie sprawiedliwego i stabilnego dostępu do odżywczego jedzenia,
 • zapewnienie sprawiedliwej transformacji na globalny system żywnościowy, który zapewni godziwe wynagrodzenie dla rolników oraz ochroni prawa ludności rdzennej, kobiet oraz społeczności szczególnie podatnych na zagrożenia,
 • osiągnięcie środowiska finansowo-regulacyjnego, które zapewni wyżej opisaną transformację,
 • zapewnienie wysokich standardów dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Organizacje wspierające wezwanie do Globalnego Porozumienia

 • logo World Animal Protection
 • logo Compassion in World Farming
 • logo Djurens Ratt
 • logo We Animals Media
 • logo Eurogroup for Animals
 • logo Sinergia Animal
 • logo The Humane League
 • logo Animals Aotearoa
 • logo Humane Education
 • logo FIAPO
 • logo Fórum Animal
 • logo World Animal Justice

Budujemy globalny ruch obywateli, organizacji i myślących przyszłościowo firm i wzywamy światowych przywódców do zmiany naszego systemu żywnościowego i zakończenia hodowli przemysłowej.

Czy dołączysz do nas?