Klikając „Akceptuję” zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

END.IT
STOP FABRYKOM ZWIERZĄT

Potrzebna jest nam transformacja światowego systemu produkcji żywności i Twój głos się liczy!

Istniejący globalny system produkcji żywności krzywdzi zwierzęta, rujnuje ludzkie zdrowie, napędza kryzys klimatyczny i zagraża przyszłości naszej planety. Jest rozwiązanie tego problemu, ale musimy działać. Szybko!

Podpisz petycję już teraz.

Powiedz światowym liderom, aby doprowadzili do zawarcia Globalnego Porozumienia w sprawie żywności i rolnictwa, które zostanie przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i które zmieni przyszłość naszej żywności.

Factory farming impact

Kres hodowli przemysłowej

Od zanieczyszczenia środowiska po kryzys klimatyczny i wymieranie dzikich gatunków. Od okrucieństwa wobec zwierząt po głód i niedożywienie ludzi. Przyjrzyj się dowolnemu globalnemu wyzwaniu, a zobaczysz, że u jego podstaw leży żywność i sposób jej produkcji.

W gospodarstwach prowadzących hodowlę przemysłową miliardy zwierząt są okrutnie więzione w klatkach lub hodowane tak, aby nienaturalnie szybko rosnąć, by zapewniać tym samym wysokie wskaźniki produkcji. 40% ziemi uprawnej na świecie wykorzystywane jest pod uprawy paszy, która służy do karmienia zwierząt zamiast ludzi. To wysokie zapotrzebowanie na paszę dla zwierząt prowadzi do wylesiania i utraty siedlisk dzikiej przyrody na ogromną skalę. Hodowla zwierząt jest znaczącym źródłem emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej oraz niezaprzeczalną przyczyną zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Jednak nadmierna zależność od spożywania białka zwierzęcego rośnie na całym świecie i tylko pogarsza kryzys klimatyczny.

Jeżeli światowi przywódcy będą dalej ignorować wpływ hodowli zwierząt na środowisko, cele klimatyczne wyznaczone w Porozumieniu Paryskim staną się niemożliwe do zrealizowania.

Musimy podjąć natychmiastowe działania, w przeciwnym razie intensywna hodowla zwierząt zagrozi naszemu przetrwaniu.

Nadejdzie kres hodowli przemysłowej – albo kres ludzkości.

Soil

Transformacja żywnościowa

Lepsza przyszłość jest możliwa i jest w naszym zasięgu. Ale, by uchronić nas przed upadkiem, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) musi poprzeć kluczowe działania na rzecz odejścia od hodowli przemysłowej i w jej miejsce stworzyć silny, odporny system żywnościowy, który będzie korzystny dla ludzi, zwierząt i ich dobrostanu oraz dla całej planety. Wszyscy możemy odegrać rolę w realizacji tej wizji.

Budujemy globalny ruch obywateli, organizacji i myślących przyszłościowo firm i wzywamy światowych przywódców do zmiany naszego systemu żywnościowego i zakończenia hodowli przemysłowej.

Cows in the field

Adresaci: Światowi Przywódcy

Zachodzi pilna potrzeba przekształcenia naszego systemu żywnościowego. Jeżeli społeczność globalna ma osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, cele Porozumienia Paryskiego i cele Konwencji o Różnorodności Biologicznej, należy podjąć działania, aby zakończyć intensywną hodowlę przemysłową.

My, niżej podpisani, wzywamy Was do opracowania Globalnego Porozumienia w sprawie żywności i rolnictwa, które zostanie przyjęte następnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem musi być odejście od hodowli przemysłowej zwierząt, jak też:

  • przestawienie się na pozytywne dla natury systemy rolnictwa, które pomagają przywracać bioróżnorodność oraz zdrowie gleb, jak też utrzymać globalny wzrost temperatur poniżej 1,5˚C,
  • odwrócenie nadmiernej zależności od białka zwierzęcego w populacjach, które spożywają go duże ilości oraz wspieranie sprawiedliwego i stabilnego dostępu do odżywczego jedzenia,
  • zapewnienie sprawiedliwej transformacji na globalny system żywnościowy, który zapewni godziwe wynagrodzenie dla rolników oraz ochroni prawa ludności rdzennej, kobiet oraz społeczności szczególnie podatnych na zagrożenia,
  • osiągnięcie środowiska finansowo-regulacyjnego, które zapewni wyżej opisaną transformację,
  • zapewnienie wysokich standardów dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Organizacje wspierające wezwanie do Globalnego Porozumienia

Compassion in World Farming Logo
Sinergia Animal Logo
The Humane League Logo
Djurens Ratt Logo
Humane Education Logo
World Animal Protection Logo
FIAPO Logo
Eurogroup for Animals Logo
Animals Aotearoa Logo

Budujemy globalny ruch obywateli, organizacji i myślących przyszłościowo firm i wzywamy światowych przywódców do zmiany naszego systemu żywnościowego i zakończenia hodowli przemysłowej.

Czy dołączysz do nas?