Stop Fabrykom Zwierząt

CZAS ZMIENIĆ ŚWIATOWY SYSTEM PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Hodowla przemysłowa jest największą przyczyną cierpienia zwierząt na świecie i szybko staje się jednym z kluczowych wyzwań środowiskowych naszych czasów.

Światowy system produkcji żywności znalazł się na krawędzi – waży się los nasz i naszej planety, jeśli nie zareagujemy i nie podejmiemy działań tu i teraz!

Hodowla przemysłowa jest tragedią dla zwierząt – dla zysku eksploatuje do granic możliwości miliardy z nich. Katastrofalne skutki intensywnej hodowli zwierząt wykraczają jednak poza cierpienie, które zadaje zwierzętom.

Hodowla przemysłowa wyniszcza środowisko, degraduje glebę, zanieczyszcza wodę, dziesiątkuje gatunki dzikich zwierząt, zagraża zdrowiu publicznemu i napędza kryzys klimatyczny.

Szanowni członkowie Zgromadzenia Ogólnego ONZ,

wzywamy do zawarcia Globalnego Porozumienia w sprawie Żywności i Rolnictwa, która obejmuje:

  • koniec przemysłowej hodowli zwierząt,
  • zmniejszenie światowej produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zmniejszenie jej konsumpcji o co najmniej 70% w populacjach o wysokiej konsumpcji do 2030 r. i o 60% na całym świecie do 2050 r.,
  • przejście na systemy rolnictwa regeneracyjnego i agroekologicznego oraz zapewnienie instrumentów prawnych i finansowych wspierających sprawiedliwą transformację,
  • ochrona praw rdzennej ludności, która cierpi z powodu negatywnych skutków hodowli przemysłowej i produkcji paszy dla zwierząt.